Bjørn Sigurd Stensland - 50 år på Norskekysten 1932-1971

Etter 9 år (1923-1932) i USA kom Bjørn (1905-1981) hjem og kjøpte sine første skuter.
"Maasen" og "Petrellen" ble kjøpt fra Kystkartverket i 1932.

"Maasen" og "Petrellen" fortøyd i Svinør.

 

"Maasen" bygget i 1901. Ble ombygget fra seil til motor.

I 1936 kjøpte Bjørn "Excelsior" (bygget 1921) fra Lowestoft. Det ble montert lasteluke, styrhus og montert en Grenaa-motor fra Danmark. (Bildet er kopiert fra en PHILLIPS TV-brosjyre fra 70-tallet. Det unike med bildet er det at både "Excelsior" i bakgrunnen og "Else" i forgunnen. Bildet må være tatt i Svinør på 1960-tallet)."Excelsior" ble solgt til Ole og Sverre Børufsen i 1954, og de døpte den om til m/s "Svinør" inntil den ble solgt tilbake til Lowestoft i 1972.

I 1948 og 1949 ble det innkjøpt to fartøy fra England. Bildet er True Reward som skulle kjøres over Nordsjøen for egen maskin, men båten sank i 1948.
I 1949 gjorde de et nytt forsøk og hentet "Marie". Denne ble forsøkt pusset opp, men etterhvert solgt videre pga dårlig skrog.

 

Sommeren 1954 kjøpte Bjørn m/s "Logos". Skipet har en lang historie fra det ble bygget i 1854. Bildet viser et maleri av det opprinnelige seilskipet. Maleriet henger på sjøfartsmuséet i Gøteborg.

"Logos" het opprinnelig "Lidkøping" og ble senere ombygget fra seil til passasjerfartøy på svenske innlandskanaler. Deretter ble fartøyet solgt til Sandefjord under navnet"Alf" og "Løven".

Da Bjørn kjøpet Logos fra Kopervik var den ombygget til fraktefartøy, og dette var en lovende bedrift med langt større lastekapasitet enn Excelsior.

Det ble gjennomført noen lange frakter bl.a til Stjørdal før "Logos" forliste utenfor Kalvøysund ved Møkkalasset fyr 9. november 1954. Bjørn kjøpet da vraket sammen med nevø Thorbjørn, men de måtte oppgi å heve vraket i 1955. Ennå ligger det vrakrester i Kalvøysund etter at vraket ble hugget. Bjørn måtte ringe sin kommende hustru Harriet for å utsette bryluppet som skulle ha gått av stabelen dagen etterpå. De giftet seg i stedet 13. desember i sjømannskirka på Bygdøy.

I 1937 ble motorgaleas "Else" bygget hos Ring Andersen i den danske byen Svendborg. "Else" var det første fartøyet som Ring Andersen bygget med styrhus.

Ring Andersen er et legendarisk båtbyggeri som bl.a bygget "Svanen" som nå ligger ved Sjøfartsmuséet i Oslo. Ved 50-årsjubileet i 1987 viste båtbyggeren frem en halvmodell av "Else". Han hadde halvmodeller hengende av alle sine skip.

 

"Else" er et sterkbygget fartøy, opprinnelig rigget med 2 master, gaffelrigg og klyverbom. Bildet er tatt fra tiden i Danmark hvor b.a "Else" var hjemmehørende i Limfjorden.

Våren 1956 kjøpte Bjørn "Else" fra Carl Henriksen i Assens på Fyn. Bildet er antagelig fra den dagen. Den første frakten gikk fra Rønne på Bornholm. Det viste seg at farten var lavere enn selgeren hadde oppgitt, men Bjørn rakk akkurat hjem til Haralds dåp i Fjære kirke på Tromøya 13.mai 1956. Gjennom 15 år var "Else" i drift på norskekysten fra Kristiansund til København. Stadige motorproblem sammen med fallende fraktefart på kysten gjorde det umulig å drive regningssvarende, og 4. november 1970 ble "Else" strøket fra Norsk skipsregister.

For å gjøre "Else" til et effektivt fraktefartøy ble masta kuttet ned for å kunne gå under flere broer i leia. Klyverbommen ble kuttet for lettere manøvrere til kai. Mesanmasta ble tatt ned og solgt i forbindelse med en brann i maskinrommet i 1957. Og da Sjøfartsdirektoratet på 60-tallet forlangte at "Else" (med 2 mann ombord) skulle ha to livbåter ble den gamle livbåten flyttet fra hekken og opp på styrehustaket sammen med den nye aluminiumsbåten. Pent nei, men dette var harde kår.

I 1968 kjøpte Sjøfartsmuséet i Oslo ankerspillet fra "Else". Dette "brattspillet" ble etterhvert plassert ombord i Roald Amundsens "Gjøa" som står foran "Fram-muséet".

Familien Schattuck kjøpte "Else" og søsterskipet, men etter en ombyggingsperiode i Aalborg gav han opp prosjektet. "Else" ble solgt til England hvor den bl.sank i Themsen i 1974. Etter flere eiere på 70-tallet overtok stiftelsen "Cirdan Trust" "Else" og døpte henne om til "Queen Galadriel".

."Queen Galadriel" går nå for fulle seil med ungdom på kysten av England og Frankrike. Cirdan Trust eier også skipene "Arwen" og "Xylonite"

I motsetning til "Else", som ikke ble ført tilbake til original form, så seiler også "Excelsior" fortsatt i England som leirskip for ungdom. Excelsior Trusts store beskytter er Prins Phillip og "Excelsior" LT472 er ført tilbake til slik den så ut da Lowestoft var full av seil-trålere. BBC har nettopp laget en film med Excelsior om hvordan man trålet med slik slike seilskip på 20-tallet.

Engelskmennene var svært fornøyd da de fant "Excelsior/Svinør" liggende for opplag i Svinør i 1972. I Lowestoft hadde de plutselig oppdaget at det ikke fantes en eneste av de gamle seiltrålerne tilbake fra glansperioden da det var tusenvis av dem. I følge et gammelt notat fra Bjørn hadde han ei liste med over 20 skip han kunne velge mellom i 1932. Valget av Excelsior var nok et godt valg. Den seilte inn gode frakter uten nevneverdige problem i 18 år.

Det var foreløpig alt om min far
Harald Stensland

Bjørn Stensland (1969)

Foto: Terje Olsen, Harald Stensland, Cirdan Tust m.fl