Slutten av 1800-tallet
– infrastruktur, skolevesen og avstander - sett med moderne øyne
.

 

Slutten av 1800-tallet var en spennende tid i Norge. Norge gjorde seg klar til et selvstendig rike, mange store bygninger ble bygd, jernbanen ble anlagt mange steder og fyrvesenet hadde sin viktigste periode. Gods og persontrafikken gikk stort sett på skip. Det tok altfor lang tid landeveien, dersom i det hele tatt fantes en vei.
Jeg har gjort et lite dypdykk i denne perioden 12-18. januar 1895.

Bestefar Nils Stensland (1854-1910) var lærer. Rundt 1895 hadde han 3 skolesogn som han byttet mellom å være lærer i, Svinør, Åvig og Lohne. (Alle i en avstand av 1 minutt med dagens skjærgårsjeep). I fraværsprotokollen hans har han sirlig streket opp kolonner og notert oppmøtet. Men det skjer noe rart den 14. januar 1895.
Når han ankommer Lohne i robåt så møter det nesten ingen opp. Det kan skyldes at det er flere uker siden han var der sist.. Han har ikke hatt skole her siden oktober. Kan det skyldes været? Neppe. I flg Meterologisk institutt så hadde man ikke begynt med såpass lokale målinger i 1895, men på Lindesnes (2 mil unna) blåser det, men ikke urovekkende.
Hadde han glemt å gi beskjed? Hadde de få som møtte opp eksamen? I januar ?

I et kjærlighetsbrev til sin kommende kona Theodora skriver han brev to dager senere; 16. januar 1895. Hun bor i Svinør, ikke lenger unna enn en kort rotur, han kan se dit, men det finnes ingen telefon på den tida, heller ingen tekstmelding, men han skriver brev til henne både den 16. og den 18.januar. Han må være forelsket, 41-åringen;

Min kjære Dora
Det gleder mig at Du dog tenker paa mig sommetider. I gaar fik jeg støvlerne, i dag fik jeg mer, og det, som var det kjæreste, nogle ord fra Dig. Det maa ha været meget slemt disse dagene at gaa til Sundet om morgenen i al den sne. Bare Du er forsigtig. Om Du ikke bryr Dig stort om mig, og hva jeg beder Dig om, saa kan Du nok for Din egen skyld love mig at være forsigtig. Det gjør mig meget ondt for Andrea (Doras syke søster). Kan hun ikke mere spise hummer? Hvis hun kan, vil jeg gjerne sende. Lad mig endelig faa vide det. Mandag var jeg paa Lohne. Det var slemt veir. Gjennomvaad igjen, og tørred, mens jeg sad der. Jeg fik Knut og Rikard med, for jeg var bange jeg ikke kunde klare det at ro alene, og krydse (direkte bruk av seiluttrykk på en måte vi moderne mennesker ikke alltid skjønner) ville jeg nødig, for ikke bli saa fælt vaad, men da vi kom opover saa jeg, at jeg havde kunnet gaa alene. Jeg gav dem to kroner (faktisk korrekt iflg tariffen fra 1895). Hvis Du kunde, maa Du gjerne sende mig et par lommetørkleder, men hvis det er vanskelig, saa lad det bare være. Nogle store konvolutter er jeg saa svært forlegen for. Jeg forstod Ingeborg saa, at det kunde gaa an at faa byttet nogle med Andrea G (ikke den syke Andrea). Hvis Du kunde, gjorde Du mig en stor tjeneste. Vil Du ogsaa se efter, om der i bordskuffen ved vinduet muligens kan ligge et brev fra fogden, hvori der har været kr 5,23. Hvis Du finder det, vil Du da sende det?
16. jan 1895 Din N. Stensland

”Kan hun ikke mer spise hummer”. I dagens samfunn virker det vel litt makabert å spørre om en dødsyk dame ikke lenger kan spise hummer. Men selv den gang anså man tydeligvis hummer som en delikatesse. Fra Svinør ble det eksportert flere hundre tusen hummer hvert år til Nederland. Transporten gikk effektivt med rutebåt til Kristiansand og deretter direkte til Nederland.

Men Nils forflytter seg til Lohne. Her kan han ikke se til Svinør, fordi han må ro et par kilometer, rundt en liten fjellkolle.


18.1.1895
Min kjære Dora.
Tusind tak for vanterne. Du sier ”vi” sender dem, saa faar Dere ha tak alle som har havt noget med det at gjøre. Men det er leit at modtage bestandig, jeg kan intet gjengjeld gjøre.
Hvis Du ligger paa gulvet om netterne saa pas endelig paa at dynen ligger i bugt ind under benene, derfor bør Du endelig have noget av dynen at spende imod.
Du synes vist, at ikke er saa farlig, men uforsiktighet nu kommer igjen siden.
Hans Kristin (ukjent for meg) var inde hos mig i dag. Jeg spurgde om han vidste hvordan Andrea (søster til Dora) var i dag.Han sa, nei ikke i dag, men hun maa være temmelig klein, naar hun kan saa lidet tale. Da han ikke vidste hvordan hun er i dag, vilde jeg ikke ha mer tale om det, og talte om noget andet.
Naar det er noget saadant leit, vil jeg nødig tale derom med fremmede, jeg vil helst ha det mellem Gud og mig alene.
Kjære Dora, glem ikke at bede for Andrea og for mig. Men ikke saaledes som han var langt borte, Nei, ingen er saa nær som himmelske fader. Heller ikke maa vi bede til ham som en, der nødig kan eller vil hjelpe, Nei han baade vil og kan mer end noget menneske. Det er bare vi ikke forstaar at denne eller hin lidelse er et nyt forsøg paa at vende vort sind til ham. Du kan nok tænke og det med ful dret, ja Stensland maa nok tale saa, men kjære Dora, om ikke mit liv og mine ord kan stemme overens, om jeg nok taler om bøn og gudsfrygt osv. men ikke kan gjennomføre det i mit liv, saa døm mig ikke for hardt derfor, jeg ville gjerne gjøre det annerledes.
Den som igaaraftes foreviste lysbilleder i Svinør, var her i aften. Han var paa skolehuset iformiddag og spurgte om han maatte benytte skolehuset. Jeg sa, at jeg ikke likte det, men skulde aligevel ikke sette mig imod, naar han bestid rengjøring efterpaa samt betalte for olien. Hertil var han villig. Jeg var der ikke. Jeg havde ingen lyst naar jeg ved at Du er lei af Dig. Jeg sad og leste og tænkte paa Dig. Jeg har det paa en maade godt, men for at ha det rigtig godt, maattes jeg ha det vigtigstes, det Kjæreste i livet, og det mangler jeg.
Hvis vor Herre vil, maa jeg kanskje engang faa det. Din N.Stensland

La oss drøfte dette ut fra andre opplysninger som jeg finner i den store Svinørboka. Andrea er ei av Dora (Theodoras) 4 eldre søstre og 2 eldre brødre. De fleste er døde, og Andrea er syk av tæring. Dora passer henne, det er kanskje derfor hun ligger på gulvet om natta. Andrea dør 6. februar.
Men Dora er ikke uten erfaring. Hun giftet seg allerede som 25 åring med skipperen, 28 åringen Jahn Ribe. Hun seiler med ham til Rio de Janeiro. Den 26. november 1890 passerer de ekvator. Dora er lidt syg – iflg. Loggboka til skipperen. Jahn dør i gulsot litt seinere på seilasen. Etter flere måneder hvor hun bl.a tar kommandoen over skuta i storm kommer hun hjem som ung enke, 26 -27 år gammel. Deretter forelsker hun seg i læreren, Nils Stensland.

31 år gammel gifter Dora seg med læreren Nils, 41 år gammel, brevskriver og lærer.
Nils Stensland ville ikke hatt problemer med Microsoft Windows. Som vi ser takler han æ,ø og ikke minst å på en moderne måte. Han ville nok sikkert hatt stor glede av SMS-tjenester der han bor i det lille kammerset på Lohne. Men det var moderne media på gang. En mann reiser rundt med lysbildeapparat og viser lysbilder, og da mener vi skikkelige lysbilder, ikke digitalversjonen. Den gang lysbilder ble vist på skolehuset med hjelp av ei parafinlykt som lyste inn i linseapparatet. Men Nils ville ikke se disse lysbildene. Var det rett og slett hans bekymring for sin kjæreste som stelte for sin dødssyke søster som gjorde utslaget – altså at han ikke ville overvære lysbildekvelden. Eller hadde man allerede da en mistenkelig aversjon mot folk som pakket ut den ene lysbildekufferten etter den andre? Hva handlet disse lysbildene om, tro?

I et notat fra midten av 1870-årene blir det fortalt fra gården, Stensland, som ligger noen kilometer vest for Vigeland i Sør-Audnedal. Barna gledet seg alltid til våren for da kom de reisende forbi. Så langt er alt slik vi har hørt det før..... Men de reisende hadde med seg tigre, løver, bjørner, esler og noen dyr som de ikke kunne navnet på en gang. Tenk det! Når Nils kommer hjem en sen vårkveld så står det en tiger på tunet.